Zeppelinare kan bli det senaste verktyget inom byggsektorn

Luftskepp kan ibland vara en mycket mer effektiv lösning än de vanliga markbundna transporterna. Detta gäller dock självklart inte för alla typer av byggprojekt men för vissa specifika uppdrag har man börjat fundera över att effektivisera arbetet genom att använda sig av olika typer av luftskepp.

Vindkraftverk blir idag en allt större utmaning att bygga upp för byggindustrin. Det är allt annat än lätt och smidigt när man ska försöka montera tunga turbiner på upp till 150 meter höga torn som dessutom oftast är placerade i väldigt ojämn terräng. Ett sådant uppdrag kan ställa de moderna lyftkranarna på sin spets. Det är framförallt här man har funderat på att istället använda sig av luftskepp eller så kallade lyftballonger för att lättare kunna styra in turbinerna över tornen.

Man har till och med låtit göra en studie genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och genom byggbolaget Peab om hur pass stor potential luftskeppen faktiskt har som ett transportmedel inom bygg- och anläggningssektorn. Men det är inte bara för att kunna lyfta tunga saker upp till höga höjder som man vill använda luftskeppen till. Man har också haft i åtanke att kunna flytta stora förtillverkade byggelement till byggplatsen genom att använda sig av just luftskepp. Alla företag i byggsektorn kommer kanske inte att kunna använda farkosten, men för vissa specifika företag kan det komma till pass. Eftersom WMP Balkong ofta arbetar på hög höjd låter det som en bra idé, men frågan är i hur trånga passager luftskeppen kan färdas. Läs mer här om WMP arbetsrutiner här: http://www.wmpbalkong.se/

Mats Lundin har tillsammans med Ulf Svensson noggrant gått igenom tre olika typfall som innehåller just luft, närtransporter och fjärrtransporter. Dessa tre uppdrag handlar ofta om att bygga upp en vindkraftspark, att bygga upp tre flerfamiljshus samt att bygga en platsbyggd byggnadshall. De har tillsammans fastnat för lösningar från två väldigt stora företag. Det första är det tyska företaget Cargolifter och det andra är det ryska Aerostatica. Cargolifter var väldigt aktuellt för omkring 10 år sedan och gick slutligen i konkurs i början av 2000-talet. Det har dock visat sig att företaget har kommit igång igen. Aerostatica har endast lyckats tillverka prototyper och modeller av sina luftskepp men dessa har än så länge bedömts som väldigt lovande.

Cargolifter hann under sina bästa år utveckla ett mycket avancerat program som är lämpat för just lyft av tunga gods. Deras professionella program hjälper operatören med att kunna styra en rejäl lastkrok från en lyftballong med exakt samma precision som med en helt vanlig byggkran. De ballonger som Cargolifter tillhandahöll kunde dessutom fungera normalt i vindstyrkor upp till 10 m/s. Man tror dock än så länge att just luftskeppen skulle fungera som allra bäst när det är dags för att bygga vindkraftverk.