Smart logistikanalys för nytänkande och miljövänlig frakt genom ny applikation

I samarbete med Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Kappahl jobbade logistikföretaget Geodis Wilson under 2,5 års tid med framtagningen av en logistikanalys som sätter miljön i fokus.

Logistikanalysen är tänkt att användas för att ligga i framkant vad gäller nytänkande frakt och slutresultatet blev en app där olika logistikscenarier pedagogiskt simuleras och förklaras. Appen ska enligt Geodis Wilsons nordiska VD hjälpa aktörer att veta hur de kan – och bör – agera inom transportsätt, ledtider och lager när den globala konjunkturen vänder uppåt. Geodis Wilson hävdar att miljöfrågan blir het inom 5-10 år och att det då gäller att ligga steget före. Scenariomodellen från Geodis Wilsons analys tar bland annat upp parametrar som höjning av bränslepriser, transportoptimering och lagstiftning om miljöutsläpp och hur de tros påverka logistiken inom 5, 10 och 20 år.

Samarbetets huvudsyfte var att utgöra en kunskapsbank som skapar spetskompetens, som i sin tur gav samtliga inblandade ett försprång gentemot konkurrenterna. Appen kan användas till utbildning av den egna personalen, men även ledningsgrupper hos kunder och samarbetspartner. Även högskoleelever är en potentiell användarskara. Uppsala Stadsbud skulle möjligtvis vara en potentiell kund. Applikationen kan komma att bli användbar vid delflyttningar men även under vanliga flyttuppdrag.

Den nyfikne kan ta del av hela logistikanalysen på Geodis Wilsons hemsida och läsa om bland annat KappAhls och Geodis Wilsons rekommendationer. Klimatsmarta logistiklösningar för företag är en het marknad. Läs även vår artikel Zeppelinarens återkomst som logitsikhjälpmedel