Så flyter ett kryssningsfartyg

Hur kommer det sig egentligen att kryssningsfartyg som väger över 100,000 ton kan flyta? Nej, det har ingenting med magi att göra – istället måste man titta närmre på något som kallas för Arkimedes princip. Kort och gott beskriver Arkimedes princip den uppåtriktade kraften som uppstår när ett föremål sänks ned i en vätska. 

Om densiteten utav kryssningsfartyget är lägre än vattnet, flyter fartyget. Densiteten påverkas av material och form. Hade botten på fartyget Norweigan Escape varit platt hade båten sjunkit. Men eftersom att båten är utformad på ett sätt så att den understa delen av båten är under vattnet, minskar densiteten och båten kan flyta. Båten tränger bort lika många liter vatten som båten väger. När båtens yta trycker bort vattnet, trycker vattnet tillbaks med samma kraft. Namnet på denna kraft kallas för ”buoyant force”. Genom att tillåta tillräckligt mycket luft finnas i båten, minskar densiteten på fartyget. Alltså kan två objekt med samma tyngd sjunka eller flyta. Du kan läsa mer om kryssningsfartyg på Wondercruises.com.

Svaret på frågan är alltså en kombination av vikt och utformning. Så länge densiteten på båten är lägre än vattnets densitet, kommer båten att flyta!

Men vad händer då om vatten lyckas ta sig in i båten? Eftersom att vatten har högre densitet än luft, kommer fartygets densitet höjas. Det kan då börja tilta och sjunka. För att avvärja en sådan katastrof, delas båtens innerdelar upp i segment som kallas för skiljeväggar. Om det exempelvis skulle bli ett hål längst fram på båten, skulle vattnet inte kunna ta sig in i hela båten. Istället skulle bara en liten del av båten bli fylld med vatten. Densiteten skulle öka, men otillräckligt för att få båten att sjunka. Beroende på hur stort segmentet är i förhållande till hela båtens storlek, kommer båten tilta olika mycket.